جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه مکان یابی به روش AHP

هفتمین کارگاه آموزشی تحصیلات تکمیلی گروه معماری موسسه آپادانا،تحت عنوان مکان یابی به روش AHP، و با تدریس دکتر اردلان فیلی به همت مدیریت تحصیلات تکمیلی در تاریخ 20/12/1396 و در محل سایت شماره 1 موسسه برگزار شد.

هفتمین کارگاه آموزشی تحصیلات تکمیلی گروه معماری موسسه آپادانا،تحت عنوان مکان یابی به روش AHP، و با تدریس دکتر اردلان فیلی به همت مدیریت تحصیلات تکمیلی در تاریخ 20/12/1396 و در محل سایت شماره 1 موسسه برگزار شد. تکنیک AHP، چارچوبي ايجاد مي کند كه فرد را قادر مي سازد تا در مورد مسائل پيچيده به شيوه‌اي ساده بينديشد. در کارگاه مذکور علاوه بر مبانی نظری این روش نحوه کار با نرم فزار Superdeicision آموزش داده شد.

Top